Musik

Varje dag har vi musiksamling.

Barnen får lära sig sjunga sånger ur vår stora musikskatt. Både klassiska barnsånger och populära samtida sånger. Vi spelar olika rytminstrument och leker sång- och danslekar.

Musiksamlingen leds av en erfaren musikpedagog.

Copyright © 2007-2014 Ylle.info