Montessori

Ylleförskolan är en montessoriförskola. Barnen får ta del av ett stort smörgåsbord av materiel där de får lära sig skriva, utveckla sina sinnen och finmotorik mm. Om de vill alltså.

Vi har även LEGO, dockor och andra leksaker. Våra utbildade montessoripedagoger borgar för att pedagogiken införlivas i vardagslivet.

Copyright © 2007-2014 Ylle.info