Konst

Konst är en integrerad del i pedagogiken.

Barnen får lära sig tekniker som de kan använda sig av i sitt skapande. De använder färg, papper, trä, textil, lera med mera under ledning av en pedagog.


Copyright © 2007-2014 Ylle.info