Demokrati

Med utgångspunkt av Läroplanen för förskolan LPFÖ-98 har vi utvecklat pedagogiska metoder att lära barn demokrati.

Barnen får övning och kunskaper i demokratiska processer varje vecka. Att förstå sitt eget värde och inflytande är viktigt.

Copyright © 2007-2014 Ylle.info